Ösztöndíj pályázat

Felsőpetény Község Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-2016-2017-00026 pályázat keretében.

Elnyerhető összeg: 10.000 Ft /hónap

Az összeg folyósítása folyószámlára utalással egy összegben történik minden hónap 15 napjáig.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 10 hónap

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Bejelentett felsőpetényi lakcím (állandó vagy tartózkodási hely)
 • Közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
 • Szociálisan hátrányos helyzet
 • Kiskorú személy esetében a pályázó törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot
 • A gyermek saját nevére szóló bankszámlával kell rendelkezzen, kiskorú esetében is!

Előnyt jelent:

 • Kimagasló tanulmányi eredmény
 • Szociális rászorultság

Pályázat benyújtása:

 • Kizárólag pályázati űrlapon a szükséges mellékletek csatolásával.

Pályázat kötelező melléklete:

 • Tanulói jogviszony oktatási intézmény által kitöltött eredeti igazolása
 • Előző lezárt tanulmányi év oktatási intézmény által hitelesített bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik már bizonyítvánnyal)
 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 • Jegyzői igazolás a hátrányos helyzetről

A hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.09.20. csütörtök

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, ajánlott küldeményként az alábbi címre: 2611 Felsőpetény Község Önkormányzata, Rákóczi u. 11.
 • Személyesen: 2611 Felsőpetény Község Önkormányzata, Rákóczi u. 11. – Szalai Szilvia

Adatkezelés:

 • A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázatot kiíró Felsőpetény Község Önkormányzata nyilvántartásba vegye és jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
 • Az elbírálás határideje: 2018.09.30.

Az ösztöndíj visszavonásra kerül, ha:

 • amennyiben a pályázati kiírásban előírt feltételek már nem teljesülnek

Például:

 • a pályázó elköltözik Felsőpetény településről
 • megszűnik tanulói jogviszonya
 • vagy a jövedelmi helyzetében változás áll be stb.

 

Letölthető dokumentumok

01 ÖSZTÖNDÍJ meghirdetés Felsőpetény 2018 (PDF)

01 ÖSZTÖNDÍJ meghirdetés Felsőpetény 2018 (Word)

01 ÖSZTÖNDÍJ ADATLAP